Pinoy Swapping Barter Negosyo

Tuesday, June 7, 2011

KAHULUGAN NG BARTER SA FILIPINO

Para sa ating dagdag kaalaman...Mula sa Filipino na Wikipedia..

Ang barter ay ang palitan ng paninda na hindi ginagamit ng pera o salapi. Karaniwang ang bagay na kinakalakal o pinagpapalitan ay kasinghalaga ng halaga sa salapi, subalit walang ginagamit o walang pagpapalitan o suklian ng perang nagaganap, mga bagay lamang. Samakatuwid, palitan lamang ito ng kalakal o palitan ng paninda

2 comments: